Kórnik Triathlon - byliśmy tam

W niedzielę 20. września odbył się w Kórniku triathlon, w którym wzięło udział prawie 700 zawodników. Była to jedna z największych imprez tego typu w kraju. Wspomagaliśmy zawody jako Partner Techniczny. Impreza zakończyła się wielkim sukcesem i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli jeszcze bardziej się do niego przyczynić.