Budynek biurowy w Gądkach (gm. Kórnik)

2021. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku biurowego na terenie kontenerowego terminalu przeładunkowego. Powierzchnia użytkowa 730 m2, kubatura 3 650 m3.