2021. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku biurowego na terenie kontenerowego terminalu przeładunkowego. Powierzchnia użytkowa 730 m2, kubatura 3 650 m3.

2021. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla budynku biurowegi i hali warsztatowej z myjnią i SKP. Powierzchnia użytkowa 2 640 m2 (w tym część biurowa 840 m2), kubatura 17 200 m3 (w tym część biurowa 3 700 m3).

2022. Zakończyliśmy budowę sześciu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa 1 040 m2, kubatura 4 400 m3.

2022. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych (154 mieszkania) z garażami podziemnymi (90 miejsc parkingowych). Powierzchnia użytkowa 11 170 m2, kubatura 42 720 m3.

2019. Zakończyliśmy rozbudowę przedszkola w Szczodrzykowie. Powierzchnia użytkowa 880 m2, kubatura 3 740 m3.

2019. Wykonaliśmy koncepcję Muzeum Matematyki dla Fundacji Zakłady Kórnickie. Powierzchnia użytkowa 3 960 m2, kubatura 19 270 m3.

2019. Zakończyliśmy rewaloryzację i adaptację na potrzeby Biblioteki Publicznej, zabytkowego budynku byłej karczmy (nr rejestru 833/A) oraz jego rozbudowę o czytelnię i magazyn książek. Powierzhnia użytkowa 580 m2, kubatura 2 990 m3.

2018. Zakończyliśmy realizację II etapu rozbudowy SP Nr 2. Powierzchnia użytkowa 2 340 m2, kubatura 10 650 m3.

2018. Wykonaliśmy koncepcję rozbudowy browaru o część biurową i produkcyjną. W 2020 r. rozbudowa została zrealizowana. Powierzchnia użytkowa 3 300 m2 (w tym część biurowa - 770 m2), kubatura 24 630 m3 (w tym część biurowa - 4 430 n3).

2016. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla nowego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2 800 m2 i kubaturze 15 770 m3.

 

Strony