Biblioteka Publiczna w Kórniku, filia w Bninie

2019. Zakończyliśmy rewaloryzację i adaptację na potrzeby Biblioteki Publicznej, zabytkowego budynku byłej karczmy (nr rejestru 833/A) oraz jego rozbudowę o czytelnię i magazyn książek. Powierzhnia użytkowa 580 m2, kubatura 2 990 m3.