Browar Fortuna w Miłosławiu

2018. Wykonaliśmy koncepcję rozbudowy browaru o część biurową i produkcyjną. W 2020 r. rozbudowa została zrealizowana. Powierzchnia użytkowa 3 300 m2 (w tym część biurowa - 770 m2), kubatura 24 630 m3 (w tym część biurowa - 4 430 n3).