Budynek biurowy w Parzniewie (gm. Brwinów)

2016. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla nowego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2 800 m2 i kubaturze 15 770 m3.