Budynek biurowy z halą warsztatową w Tarnowie Podgórnym

2021. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla budynku biurowegi i hali warsztatowej z myjnią i SKP. Powierzchnia użytkowa 2 640 m2 (w tym część biurowa 840 m2), kubatura 17 200 m3 (w tym część biurowa 3 700 m3).