Muzeum Matematyki MUA FZK w Kórniku

2019. Wykonaliśmy koncepcję Muzeum Matematyki dla Fundacji Zakłady Kórnickie. Powierzchnia użytkowa 3 960 m2, kubatura 19 270 m3.