Przedszkole w Szczodrzykowie (gm. Kórnik)

2019. Zakończyliśmy rozbudowę przedszkola w Szczodrzykowie. Powierzchnia użytkowa 880 m2, kubatura 3 740 m3.