Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku

2018. Zakończyliśmy realizację II etapu rozbudowy SP Nr 2. Powierzchnia użytkowa 2 340 m2, kubatura 10 650 m3.